Življenjsko delo in vizija

Še preden lahko zares razumemo, kako je oblikovano naše življenjsko delo in vizija, te vabim, da si prebereš blog zapis – Namen utelesitve in poslanstvo

Razvoj zavesti na planetu Zemlja

Tako kot si sam za svoje življenje že pred utelesitvijo napisal scenarij izkustev, je tudi usoda planeta Zemlje že vnaprej skovana. Razvoj človeštva na planetu je vpet v svetlobni načrt razvoja zavesti, katerega pomemben del si tudi ti. Čisto vsak posameznik je neposredno vključen v globalni premik zavesti, ki se trenutno dogaja na planetu.

Človeštvo je na razpotju bolj kot kadarkoli prej. In če se zdi, da je človeštvo zavilo iz svoje prave poti, je v resnici ta faza razvoja bistvenega pomena za prehod v višjo dimenzijo. Je izjemno pomembno poglavje znotraj usode človeštva. 

Če se vrnemo nazaj, ko smo govorili o vlogah, ki jih zase izbiramo – izbira vloge izhaja iz tukaj. Vesolje nam še pred utelesitvijo dodeli pomemben del svetlobnega načrta, da svet, v katerem živimo, obogatimo s svojim namenom. 

Za planet Zemlja je torej že zapisana usoda, ki jo lahko opišemo tudi kot vizijo. Tako si zase izbral vlogo, ki jo boš odigral, Vesolje pa ti je dodelilo košček vizije tega svetlobnega načrta. 

Življenjsko delo in vizija

Ko govorimo o svoji osebni življenjski viziji, je potrebno celostno razumeti pregled vseh plasti naše realnosti. 

Naša življenjska vizija je interpretacija vloge, ki si jo izberemo še pred utelesitvijo. Ta združuje sposobnosti, poslanstvo in namen naše utelesitve v neko oprijemljivo fizično delo, ki se postopoma razvija v življenjsko vizijo. 

V življenju nikoli zares nič ne delamo zgolj zase. Vedno naša realnost vpliva na realnost vseh vpletenih v našem življenju. Večji in globlji kot so torej naši osebni cilji (pa vselej realni), večji in globlji doprinos smo lahko skupnosti, v kateri živimo. 

Naša življenjska vizija je torej prepoznava našega namena znotraj razvoja zavesti na planetu Zemlja. Z odkrivanjem vloge, ki jo zase izberemo, pa neposredno odkrivamo še življenjsko vizijo, ki iz trenutka v trenutek dobiva nove razsežnosti.

Življenjska vizija je prepoznava možnosti oz. potenciala v prihodnosti. Četudi je ta vizija sprva le grob oris prihodnosti, ki je mogoča za nas, bo ta slika prihodnosti z aktivnim delovanjem postajala vedno bolj jasna.